Asunto-osakeyhtiö Säästöpyrstö on valittu Suomen Parhaaksi Taloyhtiöksi 2019

Valtakunnallisessa kilpailussa Suomen Parhaaksi Taloyhtiöksi 2019 on valittu Asunto-osakeyhtiö Säästöpyrstö. Kohde sijaitsee Vantaan Tikkurilassa. Parhaaksi valittua taloyhtiötä kiiteltiin erityisesti poikkeuksellisen selkeästä tulevaisuuden tavoitteesta ja visiosta: yhtiö haluaa olla yksi Vantaan arvostetuimmista taloyhtiöistä vuonna 2028.

Kilpailun tarkoituksena oli nostaa esiin hyvän isännöinnin ja hallitustyön merkitystä. Toimiva yhteistyö isännöinnin ja hallituksen välillä parantaa asumistyytyväisyyttä ja nostaa kiinteistön arvoa. Kilpailun oli tarkoitus tuoda esiin positiivisia esimerkkejä suunnitelmallisesta ja onnistuneesta taloyhtiön kehittämisestä. Vuonna 2019 kilpailussa painotetiin viestintää ja taloyhtiön pitkä-jänteistä strategista kehittämistä. Kilpailun järjesti Kotitalo-lehti, jota julkaisee Isännöintiliitto. Kilpailu oli avoin kaikille suomalaisille asunto-osakeyhtiöille. Hallitus nimeää toimikunnat kaksivuotiseksi toimikaudeksi työvaliokunnan esityksestä.

Valtakunnallisessa kilpailussa valittujen ehdokkaiden kriteereiksi oli Suomen parhaalle taloyhtiölle asetettu seuraavaa:

  • Taloyhtiössä huolehditaan viestinnästä. Taloyhtiössä on kartoitettu osakkaiden ja asukkaiden toiveita kyselyllä. Arkiviestintä pelaa, samoin tiedonkulku erikoistilanteissa.
  • Suunnitellaan taloyhtiön tulevaisuutta pitkäjänteisesti. Taloyhtiölle on laadittu strategia, jossa huomioidaan talous, kunnossapito ja asumisviihtyvyys.

Taloyhtiön osakkailla on kaikki keskeiset asiakirjat saatavissa taloyhtiön omilta sivuilta ja hallituksen jäsenillä on näkymä omien sivujen kautta kaikkiin yhtiön sopimuksiin sekä kirjanpitoon – aina kirjanpidon tositteisiin saakka. Omien sivujen kautta viestintää pystytään kohdistamaan myös eri ryhmille kohdistuen (asukkaat, osakkaat, hallitus, tilintarkastaja), isännöitsijä Katja Pesonen luettelee. Yhtiön viestintää hoidetaan monikanavaviestinnän keinoin.

”Kyseessä on taloyhtiö, jolla on upea historia, terve ja tasapainoinen nykytila ja suunniteltu tule-vaisuus. Taloyhtiössä kaikki ovat osakkaina ja asukkaina arvokkaita sekä heidän asumisensa tur-vallisuuden sekä tasavertaisen kohtelun varmistaminen kaikessa päätöksenteossa”, isännöitsijä Katja Pesonen korostaa.

Taloyhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä strategia. Osakkaiden ja asukkaiden toiveita ja mieltymyksiä on selvitetty laajalla kyselyllä, joka tehtiin kaikille yhtiön osakkaille sekä yhtiössä asuville asukkaille ml. vuokralaiset. ”Halusimme kuulla aidosti kaikkien näkemykset taloyhtiömme tulevaisuudesta ja kehitystarpeista, jotta voimme luoda yhteiset tavoitteet tulevaisuuden kehittämiselle.

Tavoitteena oli luoda periaatteet sille, miten kiinteistöä ylläpidetään, miten asumisen kustannukset pidetään ennustettavina ja miten asumisviihtyvyyttä kehitetään. Tämä suunnittelutyö käynnistyi kahdella erilaisella kyselyllä, johon pyysimme kaikkia osakkaita/asukkaita vastaamaan.”, Pesonen täsmentää.

”Voin erittäin ylpeydellä myös sanoa, että toiminnassamme olemme myös edistyksellinen ja edis-tämme hyviä käytänteitä osakkaiden ja asukkaiden eduksi ja iloksi”, hallituksen puheenjohtaja Sari Ahonen iloitsee.

”Taloyhtiön hallitus on osoittanut korkeaa tavoitteellisuutta kehittää taloyhtiön toimintaa laati-malla strategian”, Pesonen kiittelee. ”Ammatillisesti kiinnostavimpia kohteita ovat ehdottomasti yhtiöt, joilla on motivoitunut hallitus ja saamme yhdessä aikaan arvonnousua parantavia toimia kaikkien osakkaiden hyväksi”, Pesonen täydentää. Meillä on valmius viedä taloyhtiöiden toiminta juuri niin pitkälle, kun taloyhtiöiden oma tahtotila riittää. ”Meidän vahvuus on se, että emme suhtaudu asiakkaisiimme sarjatuotteina ja tasapäistäen kuten isoilla isännöintitaloilla usein saattaa olla tapana. Yhtiöt ja heidän tahtotilansa ovat erilaisia. Voimme parantaa juuri kunkin yhtiön parhaita puolia ja valmentamalla yhtiöistä entistä parempia. Tämä palkinto on juuri konkreettinen osoitus siitä”, Pesonen pohdiskelee.

Muut julkaisut asiasta
https://www.isannointiliitto.fi/medialle/suomen-paras-taloyhtio-on-valittu/
https://www.kotitalolehti.fi/suomen-paras-taloyhtio-on-valittu-as-oy-saastopyrstolla-on-poikkeuksellinen-visio/

Muut julkaisut asiasta

Asunto-osakeyhtiö Säästöpyrstö-yhtiön isännöitsijä

Asunto Maisteri Oy:n toimitusjohtaja
Katja Pesonen
katja.pesonen@asuntomaisteri.fi tai 040 722 0580

Unikkotie 13, 01300 Vantaa
Y-tunnus 2772117-4
info@asuntomaisteri.fi
Puhelin 050 472 1688 / asiakaspalvelu

Avoinna
MA-TO klo 9-16
PE klo 9-15