Ihmisläheistä isännöintiä

Asunto Maisteri Oy on osaava isännöitsijätoimisto, joka korostaa toimintatavassaan
vastuuntuntoisuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta. Periaatteena aina on rakentaa aito yhteistyö isännöitsijäyhtiön ja toimivan hallituksen kanssa. Yhdessä hallituksen kanssa varmistamme myös hyvän kommunikaation toimivuuden yhtiössä.

Isännöinnintivastuussa toimimme yhteistyössä taloyhtiön hallituksen kanssa ja huolehdimme taloyhtiön hallinnollisista tehtävistä, siitä että taloyhtiön tiedot ovat ajan tasalla, päätökset tehdään ja kirjataan ajallaan. Pidämme tärkeänä sitä, että tiedottamisen ja yhteistyön periaatteet sovitaan yhdessä hallituksen kanssa. Noudatamme kaikessa toiminnassamme isännöinnin eettisiä ohjeita ja toimimme kaikissa asioissa taloyhtiön parhaaksi.

Asunto Maisteri Oy panostaa asiakaslähtöiseen kiinteistöjen hoidon pitkäjänteiseen
kehittämiseen ja kiinteistöjen arvon säilymiseen. Suhtaudumme suurella sydämellä siihen, että isännöitsijällä on oma tärkeä roolinsa yhtiössä kiinteistöjen viihtyvyyden, kunnon ja arvon kannalta.

Ota yhteyttä - Pyydä tarjous

Ota yhteyttä, kun haluat tarjouksen taloyhtiösi isännöinnistä. Yhteydenottosi voit tehdä puhelimitse tai sähköpostitse. Tapaamme Sinut mielellämme ja kerromme tarkemmin palvelukuvauksestamme.

Noudatamme isännöinnin eettisiä ohjeita toiminnassamme

Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet korostavat avoimuutta ja
luovat perustan hyvälle yhteistyölle. Me noudatamme niitä omassa toiminnassamme.