Ilmoitus häiriökäyttäytymisestä

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa osakkaana, asukkaana, vuokralaisena asunto-osakeyhtiössäsi kokemaasi tai havaitsemaasi häiriötä.

Yhtiön tiedot

Yhtiön nimi
Yhtiön osoitetiedot (katuosoite)- pakollinen

Häiriön kuvaaminen

Ilmoita mahdollisimman tarkasti mitä tiedät häiriöstä ja häiriön aiheuttajasta

Häiriö ilmoitus koskee
Asunnossa tapahtuvaa häiriötä (osakas)
Asunnossa tapahtuvaa häiriötä (vuokralainen)
Piha-alueella tapahtuvaa häiriötä
Autojen paikoitusalueella tapahtuvaa häiriötä
Yhtiön yleisissä tiloissa tapahtuvaa häiriötä
Muu, mikä? (vastaa ao. taulukkoon)
Muu, mikä?
Kohde, josta häiriö ilmenee (jos tiedossa)
Kohde tmv. johon häiriö kohdistuu
Häiriön ajankohta
Päiväsaikaan tapahtunut
Yöaikaan tapahtunut
Päivä ja yöaikaan tapahtunutta
Toistuvuus
Ensikertainen havainto häiriöstä
Häiriötä on tapahtunut useammin

Kuvaile häiriötä - mitä on tapahtunut? Kuka, millaista häiriö on? Miten se ilmenee? Keihin häiriö kohdistuu jne?

Kuvaile häiriötä omin sanoin

Yhteydenotto

Yhtiön isännöitsijä on tarvittaessa asian käsittelyyn liittyen Sinuun yhteydessä.

Ilmoittajan etunimi ja sukunimi
Ilmoittajan osoite
Ilmoittajan puhelinnumero
Ilmoittajan sähköpostiosoite
Haluan
tuoda asian tässä vaiheessa ainoastaan tiedoksi
että yhtiön hallitus käsittelee asiaa
että yhtiön hallitus käsittelee asian ja ryhtyy toimenpiteisiin
Haluan saada tietoa asian käsittelystä
Ei kiitos, en tarvitse tietoa asiankäsittelystä

Kiitos tekemästäsi ilmoituksesta.

Yhtiön johto käsittelee asian.