Vikailmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa asunnossasi havaitsemastasi viasta tai yhtiön yhteisillä alueilla havaitsemistasi vioista.

Yhtiön tiedot

Yhtiön nimi
Yhtiön osoitetiedot (katuosoite)- pakollinen

Vian kuvaaminen

Ilmoita mahdollisimman tarkasti mitä tiedät häiriöstä ja häiriön aiheuttajasta

Vikailmoitus koskee
Asunnossa olevaa vikaa
Piha-alueella oleva vika (osakkaan alue)
Pihalla oleva vika (yhtiön yleinen alue)
Autojen paikoitusalueella oleva vika
Yhtiön yleisissä tiloissa oleva vika
Muu, mikä? (vastaa ao. taulukkoon)
Muu, mikä?
Kohde tmv. johon vika kohdistuu
Toistuvuus
Ensikertainen havainto viasta
Vika on ilmennyt useamminkin

Kuvaile vikaa - mitä on tapahtunut? Millainen vika on? Miten se ilmenee? Miten vika ilmenee jne?

Kuvaile vikaa omin sanoin
Ilmoittajan etunimi ja sukunimi
Ilmoittajan osoite
Ilmoittajan puhelinnumero
Ilmoittajan sähköpostiosoite
Haluan
tuoda asian tässä vaiheessa ainoastaan tiedoksi
että yhtiön hallitus käsittelee asiaa
että yhtiön hallitus käsittelee asian ja ryhtyy toimenpiteisiin
Minä
olen ilmoittanut asiasta huoltoon
en ole ilmoittanut asiasta huoltoon

Yhteydenotto

Yhtiön isännöitsijä on tarvittaessa asian käsittelyyn liittyen Sinuun yhteydessä.

Haluan saada tietoa asian käsittelystä
Ei kiitos, en tarvitse tietoa asiankäsittelystä